Priser

Følgende priser gjelder pr. time pr. del av område:

Treningsavgift skal være betalt før du går inn på område!
Leie betales til konto nr. 1271.30.81440 eller vipps til Finstadbru Hundesport #656921

Dette er til trening ikke kursvirksomhet.
Skulle du ønske å leie til kurs, faste treningsgrupper, klubber, stevner eller leie område til andre ting. Kontakt oss på epost: post@finstadbru.no eller telefon: 95783221

Månedskort:
Trening i ukedagene mellom kl. 8.00-17.00 på bane 1 (ikke agility).
Pris kr 400,- pr. måned.

Månedskortet er personlig – det kan kun benyttes av én person.
Du kan booke opp til 2 timer pr dag.