Priser

Følgende priser gjelder pr. time pr. del av område:

Dette er til trening ikke kursvirksomhet.
Skulle du ønske å leie til kurs, faste treningsgrupper, klubber, stevner eller leie område til andre ting. Kontakt oss på post@finstadbru.no telefon: 95783221

Månedskort:
Trening i ukedagene mellom kl. 8.00-17.00 på bane 1 eller 3
Pris kr 400,- Pr måned pr. person av 2 timer. (gjelder ikke agility)