For at det skal fungere som et hyggelig sted for alle er vi nødt til å ha visse regler som det er viktig at alle respekterer.